Politică de confidențialitate

Introducere

Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte in serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate, pe care o actualizăm din când în când, explică ce tipuri de date colectăm, in ce scopuri, modurile în care folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Operatorul datelor dvs.

Adresa sitului web este: https://startupShop.ro. StartupShop.ro colecteaza şi prelucreaza mai multe categorii de date personale ceea ce în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter  personal.​

Contextul legislativ

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru, a serviciilor noastre sau in legatura cu activitatea noastra, in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pe care il puteti contacta in legatura cu orice chestiune legata de prelucrarea datelor dvs., precum si pentru exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca aveti intrebari sau nelămuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: startupShop.ro

Aplicabilitate

Prezenta politica de confidențialitate se aplica tuturor persoanelor vizate de procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de StartupShop.ro, aceste persoane putand fi:

 • Vizitatori și utilizatori ai site-ului startupShop.ro. Acceptarea “Politicii de confidențialitate” de către vizitatori si utilizatori reprezintă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal oferite de către aceste persoane in maniera descrisa in acest document.
 • Parteneri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți, colaboratori, invitați cu care sunt încheiate contracte privind cesiunea drepturilor de autor (“Parteneri comerciali”);
 • Utilizatori ai Aplicațiilor Mobile.
 • Dupa caz, candidati pentru angajare in cadrul startupShop.ro si/sau angajații acesteia.

Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate („exactitate”);
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”);
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Cum colectam si procesam informatiile dvs. personale

Informatii personale pe care ni le oferiti:

Putem colecta, stoca si utiliza urmatoarele tipuri de date personale: informatiile pe care ni le furnizati atunci cand utilizati serviciile sau informatiile care sunt generate in timpul utilizarii acestor servicii (inclusiv calendarul, frecventa si modelul utilizarii serviciilor); informatiile continute in sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteti sau trimiteti prin acest site (inclusiv corespondenta cu noi, continutul comunicarii si datele asociate cu comunicarea); informatiile pe care le furnizati atunci cand achizitionati produsele de pe site-ul nostru;publicatiile, blogurile, interviurile, opiniile, comentariile etc. Informatii pe care ni le furnizati prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, inclusiv, dacă este cazul, chestionare completate anterior filmărilor sau interviuri telefonice, precum si orice alte date personale pe care ati ales sa ni le trimiteti.

Ce se intampla daca nu ne dati datele dvs.

In functie de datele si scopurile colectarii, va puteti bucura de acest site sau de o parte din serviciile oferite de Operator, fara a ne furniza datele dvs. personale sau consimtamantul dvs sau puteti sa introduceti numai cantitatea minima de informatii. Cu toate acestea, unele informatii personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru sa va poata furniza serviciile pe care le-ati achizitionat sau le-ati solicitat si sa va autentificati, astfel incat sa stim ca sunteti dvs. si nu altcineva. Puteti gestiona datele comunicate de dvs. si va puteti retrage oricand acordul exprimat pentru comunicarile comerciale.

Consimtamant (art.6 alin. (1) lit. a din GDPR) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal speciale, pentru profilare, pentru participarea la analize de piață/sondaje, pentru comunicarea cu persoana vizata in scopuri de marketing, publicitate si/sau pentru transmiterea de invitatii la alte emisiuni/ programe viitoare. Conformitatea cu obligațiile legale (art.6 alin. (1) lit. c din GDPR), dacă trebuie să respectăm o obligație legală prevazute fie de legile aplicabile domeniului audiovizualului, fie specifica relaţiilor de muncă, contabilitate, audit, drepturi de autor si alte legi incidente in activitatea Operatorului.

Pentru anumite prelucrari realizate in scopuri jurnalistice, Operatorul isi poate intemeia prelucrarea si pe indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public (temeiul prevazut de art. 6 alin. (1) lit e din GDPR) si/sau prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată (temeiul prevazut de art. 9 alin. (2) lit e din GDPR). În toate cazurile în care prelucrarea se va efectua în baza interesului nostru legitim în furnizarea serviciilor decurgând din domeniul nostru specific de activitate, Operatorul va analiza daca dreptul la liberă exprimare, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare, prevalează asupra dreptului la imagine sau la viață private, in caz contrar, va inceta prelucrarea care lezeaza persoana vizata de aceste drepturi.

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură cu anumite activități.

Transferul datelor cu caracter personal

Informatiile pe care le colectam de la dvs. vor fi prelucrate in Spatiul Economic European si pot ajunge si in afara Spatiului Economic European, in functie de scopul prelucrarii. Antena TV Group SA va aplica garantii adecvate pentru a proteja confidentialitatea si securitatea datelor dvs. personale in timpul transferului si pentru a le utiliza numai in conformitate cu relatia dvs. cu startupShop.ro si cu practicile descrise in aceasta Politica de confidentialitate.  Orice transfer de date se va efectua cu respectarea cerințelor de securitate la care sunt supuse procesările din cadrul Comunității Europene, a căror componenta o reprezintă respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurând astfel îndeplinirea dezideratelor prevăzute de legislația in materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR ofera anumite drepturi persoanelor vizate, dupa cum urmeaza:

a. Dreptul la informare si de  acces la datele dvs, ceea ce inseamna ca puteti solicita o confirmare din partea operatorului daca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care va privesc si in caz afirmativ, acces la datele respective, precum si la informati privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

b. Dreptul de interventie asupra datelor, constand in posibilitatea de a obtine la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restrictionarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a dateor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci cand va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea.

c. Dreptul la  rectificarea (corectarea)  datelor dvs. personale prelucrate de noi daca acestea sunt inexacte sau nu mai corespund realitatii.

d. Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita stergerea datelor care va privesc, in anumite circumstante, precum: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dvs., iar acesta a fost retras.

e. Dreptul la restrictionarea prelucrarii, presupune dreptul de a solicita incetarea prelucrarii in anumite circumstante, precum: (i) dvs. contestati exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date si (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

f. Dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce inseamna ca atunci cand este fezabil din punct de vedere tehnic,,vom putea – la cererea dvs.- sa va furnizam datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Daca accesul nu poate fi furnizat intr-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care informatiile vor fi transmise.

g. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară în careva aflati. . Totodată aveti dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele să fie prelucrate în scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de catre Operator.

h. Alte drepturi garantate de dispozitiile legale in materie:

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automata inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a vă adresa justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;
 • dreptul de a fi notificat de catre Operator privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

In vederea exercitarii drepturilor mentionate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, semnata si datata, prin posta la sediul operatorului sau electronic, la adresa de email a responsabilului cu protectia datelor www.startupShop.ro. Persoana vizată va primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de zile de la primirea acesteia.

Notificarile de browser

La momentul accesarii site-ului pentru prima oara, veti vedea o fereastra care o sa va invite sa va abonati la notificari. In cazul in care acceptati, veti primi notificari cu privire la cele mai importante stiri. In fapt, acestea sunt niste notificări de browser, respectiv niste mesaje din browserul dvs. care apar în colțul din dreapta jos al ecranului. Aceste mesaje vor apărea, de asemenea, când nu sunteți conectat sau cand navigați pe alte site-uri web.

Pastrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt stocate de catre startupShop.ro pe serverele sale. Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat si ANTENA TV GROUP SA nu mai are obligația legala de a continua sa stocheze datele respective. Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom pastra informatii si documente (inclusiv documente electronice) care contin date cu caracter personal:

 • in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
 • in cazul in care informatiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciara in curs sau potentiala; si
 • pentru a stabili, exercita sau apara drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

Securitatea datelor personale

Pentru a va proteja confidentialitatea datelor si a informatiilor personale pe care le transmiteti prin utilizarea acestui site web, vom mentine garantii fizice, tehnice si administrative. Actualizam si testam tehnologia noastra de securitate in mod continuu. Restrictionam accesul la datele dvs. personale doar acelor angajati care trebuie sa stie acele informatii pentru a va oferi beneficii sau servicii. In plus, instruim angajatii nostri cu privire la importanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securitatii informatiilor dvs.

Daca apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina si pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastra privind incalcarea datelor cu caracter personal. In cazul in care se constata ca scurgerea poate duce la vatamari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara), va vom contacta fara intarzieri nejustificate, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate in deplina cooperare cu Autoritatea competenta de supraveghere.

Modificari ale politicii privind confidentialitatea

Este posibil sa actualizam din cand in cand acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Avand in vedere ca legile privind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, recomandarile autoritatilor de supraveghere se schimba si se imbunatatesc din cand in cand, este posibil ca aceasta notificare privind confidentialitatea si conditiile de utilizare sa se schimbe si ea. Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv si fara notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidentialitate va fi afisata pe aceasta pagina, astfel incat sa fiti constienti de politicile noastre.

Site-urile terte parti

Acest site poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidentialitate ale unor terte parti.

Despre cookie-uri

Asa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colecteaza automat anumite informatii si le stocheaza in fisierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locatia geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informatii despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati acest site web si, datorita acestei imbunatatiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site si pentru a colecta informatii demografice, pentru a ne ajuta sa intelegem preferintele vizitatorilor si nevoile acestora. Acest site utilizeaza, de asemenea, cookie-uri.

Securitatea site-ului

Nu putem garanta ca transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. In consecinta, nu putem asigura sau garanta securitatea informatiilor pe care le transmiteti si intelegeti ca orice informatie pe care o transferati catre Antena TV Group SA se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea,  Operatorul foloseste masuri de securitate a site-ului in conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile si listele de corespondenta. Aceste masuri includ masuri tehnice, procedurale, de monitorizare si de urmarire destinate sa protejeze datele de folosirea incorecta, accesul neautorizat sau dezvaluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem constienti ca pot aparea incidente de utilizare gresita sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiind pe aproape fiecare site web. In aceste situatii, obiectivele noastre sunt sa ne miscam repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili functionalitatea corespunzatoare si pentru a minimiza neplacerile utilizatorilor nostri. Daca este necesar, Antena TV Group SA va notifica autoritatile competente despre aceste incidente de utilizare incorecta sau incursiune neautorizata pe site-urile sale.

Intrebari, nelamuriri, reclamatii

Daca aveti intrebari cu privire la informatiile dvs. personale sau daca doriti sa va exercitati drepturile sau aveti nelamuriri sau reclamatii, va rugam sa ne contactati prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protectia datelor la startupShop.ro.